УКРАЇНА Login / Registration

ГАШ

   
  Глобальна Англійська Шкала (ГАШ)  
  Global Scale of English (GSE)  
 
Про ГАШ
Що таке ГАШ?
Глобальна Глобальна Англійська Шкала (ГАШ) – це перша шкала, що може використовуватися на міжнародному рівні та надавати представникам ділового світу та університетам надійний вимірник умінь володіння англійською, в той же час пропонуючи тим, хто навчається, можливість побачити навіть щонайменший прогрес.
 
Шкала вимірює рівень володіння мовою від 10 (може впізнати кілька слів) до 90 пунктів (може спілкуватися у будь-якій формі майже з усіх тем, наприклад, вищої астрофізики). Гранулярна природа шкали є унікальною, і в комбінації з відповідними тестами оцінювання, дозволить  точно присвоїти число у проміжку від 10 до 90 до кожного з чотирьох елементів мови-говоріння, слухання, читання та письма.
Як працює шкала?
ГАШ дозволяє заміряти досягнення у вивченні мові відповідно до шкали від 10 до 90. Шкала спирається на ствердження «можу» - наприклад, людина, що має вимірник у 47 пунктів з говоріння може описати свої сподівання, надії та мрії. Перелік стверджень для говоріння, слухання, читання  та письма описує, що конкретно може робити той, хто вивчає мову, на кожному рівні.
Як було розроблено цю  шкалу?
Щоб створити шкалу, Пірсон працював з визнаними науковими експертами під керівництвом професора Джона Де Йонга, старшого віце-президента з Стандартів та якості у Пірсон, а також професора  відділу Мовного тестування в університеті VU Амстердаму. 
Протягом 25 років розробки шкали, подібної до стандарту, під час яких Пірсон завоював позиції як освітня компанія, стало зрозуміло, що наявні методи оцінювання та визначення рівня мають багато обмежень, про що свідчили споживачі, навчальні заклади та компанії.
VU Амстердаму.
Протягом 25 років розробки шкали, подібної до стандарту, під час яких Пірсон завоював позиції як освітня компанія, стало зрозуміло, що наявні методи оцінювання та визначення рівня мають багато обмежень, про що свідчили споживачі, навчальні заклади та компанії.
Чи має шкала наукове підґрунтя?
ГАШ створювалася та  всебічно тестувалася на предмет валідності  та  наукової обґрунтованості. Випробувальний  тест охопив 10 000 учасників з усього світу; паралельно перевіркою  його точності  та валідності займалися незалежні дослідники.Пірсон буде продовжувати друкувати дані про результати запровадження.
ГАШ створювалася та всебічно тестувалася на предмет валідності та наукової обґрунтованості. Випробувальний тест охопив
10 000 учасників з усього світу; паралельно перевіркою його точності та валідності займалися незалежні дослідники. Пірсон буде продовжувати друкувати дані про результати запровадження.
Навіщо Пірсон запроваджує ГАШ?
Пірсон - світовий  освітній лідер, який співпрацює з 1.5 мільйонами вчителів та 35 мільйонами студентів, які  щорічно використовують  його навчальні ресурси та інструменти. Саме завдяки широкій аудиторії стало зрозуміло, що існує потреба в універсальному стандарті, який можна запровадити  на широкий загал від шкіл до університетів, а також для повсякденного та ділового життя.
Чи є необхідність у такому додатковому оцінюванні?
Шкала не є оцінюванням, скоріше, це-інструмент, завдяки якому люди зможуть вимірювати свої досягнення або прогрес. ГАШ може бути супутньою до будь-якого іншого виду оцінювання та забезпечувати послідовність на наступність на різних освітніх рівнях.
Шкала не є оцінюванням, скоріше, це-інструмент, завдяки якому люди зможуть вимірювати свої досягнення або прогрес. ГАШ може бути супутньою до будь-якого іншого виду оцінювання та забезпечувати послідовність на наступність на різних освітніх рівнях.
Що може свідчити шкала про рівень володіння англійською мовою?
ГАШ  надає точний та детальний вимірник стосовно конкретної особистої мовної спроможності. Різноманітні вимірники за шкалою відповідають певному підсумку щодо рівня володіння мовою – від уміння проводити ділову зустріч до можливості цікавої особистої розмови під час побачення.
Як шкала допомагає поліпшити англійську мову?
Під час розробки шкали, Пірсон створив різноманітні програми допомоги тим, хто долучився до оцінювання за шкалою з метою покращання результатів. Таким чином, це  і є ядром ГАШ - не просто інструменту оцінювання, а й інструменту, що забезпечує ефективність навчання.
Детально вимірюючи мовну спроможність, ГАШ допомагає визначити, що необхідно розвивати, щоб рухатися далі за шкалою – наприклад, сконцентруватися на граматиці, мовному матеріалі чи говорінню в певних соціальних ситуаціях.
Детально вимірюючи мовну спроможність, ГАШ допомагає визначити, що необхідно розвивати, щоб рухатися далі за шкалою – наприклад, сконцентруватися на граматиці, мовному матеріалі чи говорінню в певних соціальних ситуаціях.
Що може дати ГАШ споживачам?
Запровадження ГАШ надасть  можливість  більшої демократизації англійської мови як іншої мови, що вивчається. Сьогодні багатьом нашим користувачам не вистачає міжнародно визнаних  свідчень того, що вони є вправними у володінні мовою і здатними досягти  певних результатів, що стримує, наприклад, їх пошук омріяної роботи. І як водиться,  ця впевненість починається з саме тих, хто вивчає мову; тому саме їх потрібно переконати першими.
Чому шкала починається з 10 пунктів і завершується 90?
Жодна людина не стартує з нуля, навіть немовля є носієм особливостей рідної мови і можна відрізнити  іспано-мовне немовля від немовля, що розмовляє російською. Деякі закони спілкування є універсальними, і саме тому шкала починається з 10 пункту. З іншого  боку, 100 пунктів є, мабуть, недосяжними. Досягнути вищого рівня буде означати, що ви повинні  бути здатні говорити про будь –що у будь-яку хвилину, і саме тому, 100 пунктів є недосяжними.
Місце ГАШ у вивченні англійської мови
Чи не буде ГАШ дублювати Загально Європейські Рекомендації (ЗЄР)?
Ні, хоча вона розроблена на  засадах сучасних ЗЄР та їх дескрипторах мовних умінь. ГАШ також розписано відповідно до шести рівнів ЗЄР.
Яким чином ГАШ відрізняється від ЗЄР?
Дві головні відмінності – числові вимірники та ефективність; числові вимірники  дають більш точну картину досягнень - на відміну від ЗЄР, яка співвідносить лише до одного з шести рівнів,. Це припускає досить значну долю інтерпретації, а також варіативність в оцінюванні.
ГАШ, у свою чергу, визнає особистісний фактор та намагається забезпечити того, хто студіює мову, числовими показниками, які відповідають реальному рівню володіння мовою. Таким чином, ГАШ – не тільки інструмент для оцінювання, а і механізм для поліпшення результатів. Користуючись ГАШ, можна оцінити рівень, а також, що не менш важливо, спостерігати, чи є прогрес у вивченні.
ГАШ, у свою чергу, визнає особистісний фактор та намагається забезпечити того, хто студіює мову, числовими показниками, які відповідають реальному рівню володіння мовою. Таким чином, ГАШ – не тільки інструмент для оцінювання, а і механізм для поліпшення результатів. Користуючись ГАШ, можна оцінити рівень, а також, що не менш важливо, спостерігати, чи є прогрес у вивченні.
Чи існують подібні до ГАШ шкали?
Ні, з точки зору точності та ефективності. Існують різноманітні форми оцінювання мовних досягнень, але вони не пропонують такої точності та рекомендацій щодо покращення результатів.
Застосування
Чи буде працедавець зацікавлений у ГАШ?
Англійська мова поширена як мова міжнародного бізнесу. Діловим колам потрібно знаходити та утримувати кандидатів, які гарно володіють англійською, і для цього потрібні надійні інструменти оцінювання. Але сьогодні існує ціла низка кваліфікацій та систем оцінювання,  які їм не зовсім зрозумілі.
Наявність єдиної міжнародної шкали є, мабуть, більш ефективною та бажаною. І саму тому, що ГАШ може запропонувати таку точність вимірників, у супроводі з інструкціями щодо поліпшення,  було б цілком логічним взяти таку систему за основу.