УКРАЇНА Login / Registration

Real Life


Real Life

Real Life

Real Life

Authors: Sarah Cunningham, Peter Moor

Сучасний чотирирівневий комплекс для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв з 2-3 уроками англійської на тиждень. Рекомендований для студентів коледжів I-II рівня акредитації.

Зміст підручника враховує Рекомендації Ради Європи (СЕF) і містить компоненти, які дають змогу самостійно готуватися до будь-яких іспитів.
Real Life - це підручник для підлітків, насичений інформацією на різноманітні теми. Охоплює всі сфери реального життя молоді.
Цікаві автентичні тексти, статті, діалоги, різноманітни вправи, додаткові інтернет-ресурси дозволяють успішно та ефективно оволодіти важливими стратегіями та аналітичними вміннями, необхідними для використання мови та проходження іспитів.

 • Це надійний ресурс для інтенсивного формування мовних навичок та комунікативних умінь;
 • Розділи підручника Words2know, Grammar2know, Phrases2know забезпечують вивчення та вживання граматичного та лексичного матеріалу;
 • Робочий зошит з Multi-Rom надає багато інтерактивних вправ для тренування та удосконалення навичок з письма, говоріння, аудіювання та читання;
 • DVD пропонує додатковий автентичний матеріал для покращення мовних навичок.

Real Life
Elementary
Real Life
Pre-Intermediate
Real Life
Intermediate
Real Life
Upper-Intermediate
Real Life
Advanced

Browse through
the Student's Book
Browse through
the Student's Book
Browse through
the Student's Book
Browse through
the Student's Book
Browse through
the Student's Book

Компоненти:

 • Підручник;
 • Робочий зошит з Multi-ROM;
 • Книга для вчителя;
 • NEW! Безкоштовний компонент для вчителя - Teacher's Companion (Методичний посібник для вчителів англійської мови);
 • Аудіо CD для роботи в класі;
 • Real Time DVD;
 • Active Teach.

Календарно-тематичне планування тут.

Читайте далі...