УКРАЇНА Login / Registration

Excellent


Excellent

Excellent

Excellent

Authors: Coralyn Bradshaw, Jill Hadfield

Чотирирівневий НМК для учнів віком від 6 до 10 років.Рекомендований для шкіл, які мають 3-4 уроки на тиждень.

  • Кожний рівень оснований на цікавій історії, яка допомагає засвоїти базову лексику
  • Багато додаткового матеріалу для читання на сторінках Story Time, Fact File та Excellent Magazine
  • Сторінки Test Time пропонують додаткові вправи, які перевіряють досягнення учнів
  • Багато додаткових граматичних вправ у робочому зошиті (граматичний довідник, а також додаткові вправи на засвоєння допомагають якнайкраще опрацювати новий матеріал).

Компоненти:

  • Підручник
  • Робочий зошит
  • Книга для вчителя
  • Аудіо CD для роботи в класі
  • Набір карток до кожного рівня підручника