УКРАЇНА Login / Registration

Language Leader

Language Leader

Language Leader

Language Leader

Authors: David Cotton, Simon Kent, David Falvey, Gareth Rees, Ian Lebeau

Language Leader – курс англійської мови для молоді та дорослих, на 120-150 академічних годин, який пропонує цілеспрямований, проблемно-орієнтований підхід до вивчення мови. Його насичений зміст, системна робота над навичками може зробити його ідеальним підручником, який буде спонукати до ретельного оволодіння мовою.
Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів та курсів іноземних мов.

 • Розділ Study Skills допоможе самостійно працювати над вивченням мови;
 • В розділі Scenario Lessons відпрацьовується лексика під час виконання конкретних комунікативних завдань;
 • Курс розвиває аналітичні вміння студентів, необхідні для успішного оволодіння мовою.


Language Leader Elementary

Language Leader Pre-intermediate

Language Leader Intermediate
Browse through the Student's Book Browse through the Student's Book Browse through the Student's Book

На допомогу вчителю:

 • Книга для вчителя пропонує розгорнуті плани уроків та додаткові завдання;
 • Test master у книзі для вчителя допомагає слідкувати за ефективністю вивченого матеріалу;
 • Додаткові ресурси та інформація щодо тем, які вивчаються, на веб-сайті: www.pearsonELT.com/languageleader

Компоненти:

 • Підручник з CD-ROM;
 • Підручник з MyEnglishLab
 • Робочий зошит (з ключами або без ключів);
 • Книга для вчителя;
 • Active Teach.