УКРАЇНА Login / Registration

Britain in Close-Up

Britain in Close-Up

Britain in Close-Up

Britain in Close-Up

Автор: David McDowall

Посібник може бути рекомендований для вчителів загальноосвітніх шкіл, які готують учнів до участі в роботі МАН, або ведуть спецкурси з країнознавства.

У посібнику розкриті різноманітні аспекти сучасного життя Британії – устрій політичного істеблішменту країни, робота засобів масової інформації, охорона здоров’я, освіта, релігія і культура. Унікальною рисою посібника є наявність рекомендованої літератури і офіційних вебсайтів, які стануть у нагоді пошуковцям додаткової інформації.

Посібник є джерелом різноманітних автентичних матеріалів, чудово ілюстрованих фотографіями, таблицями і графіками. Перелік питань для подальшого аналізу та обговорення наведено у кінці кожного розділу, що спонукає до якісного закріплення пройденого матеріалу.

Отличительные особенности:

  • В книге подробно освещаются различные стороны жизни британского общества - от правительства и политики до культуры и моды.
  • В конце каждой главы имеется обширный материал для самостоятельной работы, с использованием карт и таблиц.
  • В книге содержится список сайтов, где Вы можете получить дополнительную информацию по теме каждой главы.
  • Используется большое количество аутентичных текстов.
  • Книга снабжена богатыми иллюстрациями, как цветными, так и черно-белыми.
  • Включает в себя большое число библиографических источников для дополнительного чтения.