УКРАЇНА Login / Registration

America in Close-Up

America in Close-Up

America in Close-Up

America in Close-Up

Автори: Eckhard Fiedler, Riemer Jansenн, Mil Norman-Risch

Посібник може бути рекомендований для вчителів загальноосвітніх шкіл, які готують учнів до участі в роботі МАН, або ведуть спецкурси з країнознавства.
У посібнику розкриті різноманітні аспекти життя сучасної Америки. Кожний розділ розкриває окремий аспект американського суспільства, потім цей аспект ілюстровано матеріалами з сучасної преси –таких видань, як Time або Newsweek. Насамкінець, завдання та вправи, розроблені для практичного опрацювання запропонованої теми допомагають повторити та якісно закріпити пройдений матеріал. Цікавою особливістю посібника є неупередженість, представленість точок зору різних представників американського суспільства, багатий статистичний та фактологічний матеріал.