УКРАЇНА Login / Registration

ВНЗ

ВНЗ

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра прикладної лінгвістики є відповідальною за підготовку і випуск бакалаврів філології і спеціалістів з присвоєнням кваліфікації: лінгвіст (англійська, німецька мови), програміст прикладний. Завідувачем кафедри прикладної лінгвістики з 2012 року є доктор філологічних наук, професор Біскуб Ірина Павлівна. Викладачі кафедри проводять заняття з української мови як іноземної для студентів-іноземців, добровольців Корпусу миру США в Україні. Ними розроблена значна кількість навчально-методичних матеріалів, підготовлені тексти для читання та комплекс вправ національно-культорологічного спрямування. Професорсько-викладацький склад кафедри проводить велику науково-дослідницьку і видавничу діяльність, працює над загальнокафедральною темою „Концептуальний аналіз мовних явищ”. За останні три роки викладачами кафедри написано більш ніж 46 статей, 11 посібників, взяли участь більше ніж у 50 конференціях.

Для проведення занять на високому методологічному рівні викладачам допомагають навчально-методичні підручники видавництва Пірсон, а саме: Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Intelligent Business (Skills Book and Course Book), New Insights into Business, Language Leader (всі рівні), Total English, New Round-up, Grammar and Vocabulary for First Certificate, Understanding and Using English Grammar, Cutting Edge, Longman Exam Activator, Longman Contemporary English Dictionary, Speak Out, Advanced Learners’ Grammar, Practice Tests. First Certificate. Завдяки цим підручникам навчання перейшло на якісно новий рівень. Студенти кафедри прикладної лінгвістики опановують навички та вміння слухання, писання та говоріння швидше та ефективніше. Тому співпраця з видавництвом Pearson є важливою для навчально-методологічної роботи кафедри.

(каб.83-84, тел. 4-73-58).
Контактна інформація:
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13.
Тел.: (03322) 24-73-58

     


Національний університет  «Львівська політехніка»
Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка», маючи понад 60 річну історію, була і залишається одним із найчисленніших філологічних підрозділів в системі вищої освіти України. З моменту створення на кафедрі викладалися англійська, німецька, французька та іспанська мови. У різні роки на кафедрі працювали та проводили практичні заняття викладачі вищих закладів освіти Англії, Німеччини, Франції, США, Канади, Японії. У 1996 р. кафедра здобула престижний Проект Європейської співдружності “ТЕМПУС-ТАЦІС”, за яким 36 викладачів кафедри стажувалися 1-2 місяці та 81 студент Львівської політехніки цілий семестр в університетах Німеччини та Англії.

З 1992 року на кафедрі видано понад 40 навчальних посібників та підручників з грифом Міністерства освіти і науки України для вивчення англійської, німецької, французької, японської, латинської та української мов. Співпрацюючи з представництвом Пірсон в Україні, викладачі кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка» відкрили для себе нові обрії професійного розвитку. Участь у навчально-методичних семінарах та робота з НМК “Speak Out” засвідчила ефективність такої співпраці.

(каб. 430)
Адреса: м. Львів, вул.. Коновальця, 7
Тел.: (032) 272 -47 -33

 


Міжнародний гуманітарний університет

Міжнародний гуманітарний університет було засновано в 2002 році як вищий навчальний заклад недержавної форми власності.
У рік святкування першого десятиріччя університет- член Magna Charta Universitatum , член співдружності університетів Європи, зарекомендував себе одним  з найкращих ВНЗ  регіону і по праву конкурує з багатьма державними ВНЗ  України.
До складу університету входять два інститути (Інститут міжнародного та національного права, Одеський медичний інститут) та чотири факультети (Лінгвістики та перекладу, Економіки та менеджменту, Комп’ютерних наук та інноваційних технологій, Мистецтв та дизайну), три коледжі (Економіко-правовий, Медичний, Педагогічний).
Університет вищого (IV) рівня акредитації готує спеціалістів (молодших спеціалістів ,бакалаврів, спеціалістів, магістрів) – громадян України, іноземних громадян – за більше ніж 30 спеціальностями.
Відданий своєму кредо, університет особливу увагу приділяє викладанню іноземних мов, є партнером багатьох університетів, неурядових установ.

Адреса: м. Одеса, Фонтанська дорога, 33
Тел.: (048) 719-88-43 

 


Kyiv National Economic University named after Vadym Getman
Faculty of International Economic and Management
Department of Foreign Languages of FIEAM


Decades of Leadership in Teaching ESP
We strive to empower our students with skills necessary to succeed in their professional lives

Foreign Languages Department at the Faculty of International Economics and Management offers fundamental language teaching to develop students’ professionally oriented communicative language competences, to allow them communicate effectively in their academic and professional environment.
The Department boasts the students’ unfailing participation at various language contests, conferences, international seminars and webinars. Cutting-edge teaching methods, such as case studies, role-games, problem-solving discussions are widely used to facilitate students’ creative thinking ability and innovative approach to professional activity.
The academic process is underpinned with improving of syllabus development in compliance with CEFR; organizing national and international tertiary conferences; using contemporary audio-visual complexes, multimedia class-rooms.
The members of the department carry out scientific research into theoretical aspects of grammar and lexicography of English/French/Spanish as well as pedagogy, theory, methodology of the English language teaching, cross-cultural communications.
Much of its success the Department owes to its fruitful cooperation with Pearson-Education whose multi-level Business English course provides the students with life skills necessary to operate in the XXI century.
The use of authentic materials developed by Pearson in association with the Financial Times contributes greatly to the professional mobility of Ukrainian students, providing them with a platform for life-long learning.
Together with Pearson Education the Department has launched a project of discussing the issues of global economy with academics from universities and research centers of Great Britain, the USA and Australia in interactive way.

Our address: Kyiv, Peremogy Av 54/1, Room 403
Tel: (044) 371 6259

 

 


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Кафедра прикладної лінгвістики


Девіз кафедри:
Усюди є сполуки елементів,
Та є вони й у пошуках людей:
Одним - сполуки чисел, сил, моментів,
А іншим - речень, образів, ідей.
Живе краса сполукою пропорцій —
Чи це мотив, чи витвір вмілих рук
І тішаться учені й піснетворці
Віднайденням гармонії сполук.
Природа тих сполук шукає вічно,
А люди - тільки протягом життя,
Та все ж змагатись з нею смертним звично,
І в цьому є найвищий сенс буття!
                               А.П. Непокупний


Кафедра прикладної лінгвістики була створена в Гуманітарному інституті Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова  1 липня 2001 року наказом №408к від 27.06.2001 шляхом виділення її з кафедри сучасних мов. Це дозволило відкрити новій напрям підготовки бакалаврів і спеціалістів, які повинні вміти вирішувати практичні задачі, пов'язані з використанням мови, що є особливо актуальним в умовах сучасного науково-технічного розвитку суспільства, та бурхливого розвитку інформаційних масивів.
Підготовка до складання міжнародних іспитів з англійської мови РТЕ та організація проведення самих іспитів відбуваються на базі кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова.

Адреса кафедри: м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграду,9
Тел.: (0512) 39 77 24
Сайт кафедри прикладної лінгвістики:  http://linguistics.nuos.edu.ua
Сайт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: www.nuos.edu.ua