УКРАЇНА Login / Registration

Семінари

Шановні викладачі!

Міжнародний освітньо-методичний центр Пірсон-Дінтернал пропонує до Вашої уваги
семінари, презентації, майстерні (від 45 хвилин до 1 години 30 хв.).

Звертайтесь до методистів або менеджерів з питань організації заходів, що Вас зацікавили.
Видаються сертифікати участі.

Молодша школа
Growing Up with Grammar
Методологія навчання граматики англійської мови у І-ІІ класах
 
Alphabet Fun
 Ефективний розвиток навичок письма у початковій  школі
 1. Послідовність та особливості введення нового граматичного матеріалу у початковій школі.
 2. Імпліцитний та експліцитний підходи.
 3. Ігрові методи закріплення граматичного матеріалу.
 
 1. Психологічні та фізіологічні передумови навчання дітей писемному мовленню.
 2. Етапи введення письма на початковому етапі вивчення англійської.
 3. Підходи до навчання молодших школярів англійської абетки.

 
Finding the Balance: Playing or Learning?
Структура ефективного уроку у І класі
 
Words are all Around
 Ефективна робота з лексикою у початковій школі
 1. Співвідношення ігрових та неігрових методів на всіх етапах уроку.
 2. Послідовність введення та відпрацювання нової лексики.
 3. Розвиток навичок говоріння та аудіювання дітей молодшого шкільного віку.
 
 1. Етапи введення нових слів у І-ІІ класах.
 2. Цікаві прийоми відпрацювання вимови та використання нової лексики в усному мовленні.
 3. Оптимальне використання навчальних ресурсів у молодшій школі.

 
Finding the Balance: Playing or Learning? Структура ефективного уроку у І класі
Parents: Helpers or Headaches?
Допомога та поради батькам  молодших школярів
   
 1. Як відповідати на типові питання батьків учнів початкових класів.
 2. Як батьки можуть допомогти дітям у зануренні у англомовне середовище поза шкільною діяльністю.
 3. Як допомогти батькам побачити переваги комунікативного підходу.
 4. Довіра до вчителя як запорука успіху  та продуктивної співпраці між вчителем, учнем та батьками.
   
Середня та  старша школа
10 Must-Haves and 101 Ideas: Communicative English Lesson in a Ukrainian Classroom
10 кроків до максимально ефективного уроку англійської
 
Discovering Grammar
Стратегії навчання та відпрацювання граматики в середній школі
 1. Методологічні засади комунікативного уроку англійської мови  в українській школі.
 2. Шляхи урізноманітнення презентації та відпрацювання мовного матеріалу.
 3. Ефективне використання та адаптація автентичних НМК із вивчення англійської мови.
 
 1. Класифікація методів та підходів до презентації та відпрацювання граматичного матеріалу.
 2. Комунікативність у викладанні граматики.
 3. Ігрові методи відпрацювання граматики.

 
More than Words
Ефективне навчання лексиці у середній школі
 
Are you Listening?
Методологія розвитку навичок аудіювання
 1. Етапи та послідовність проведення уроку з опрацювання нового лексичного матеріалу.
 2. Зразки практичних комунікативно-спрямованих завдань на відпрацювання нових лексичних одиниць.
 3. Інтеграція навичок говоріння та лексичної компетенції учнів.
 
 1. Важливість та взаємозв’язок аудіювання та розвитку інших мовленнєвих навичок.
 2. Що допоможе учням краще сприймати інформацію на слух.
 3. Як планувати урок з активним використанням аудіоматерілу.

 
Writing: the Weakest Link?
Ефективні прийоми розвитку навичок письма в середній школі
 
What a Mix!
Організація  диференційованого навчання на уроках англійської
 1. Якісна підготовка до письмової продукції.
 2. Модель, структура, наповнення: поетапне формування культури писемного мовлення школярів.
 3. Шляхи урізноманітнення процесу підготовки та написання письмових робіт.
 
 1. Принципи диференціації на уроці англійської мови.
 2. Організація та проведення різнорівневих завдань.
 3. Прийоми ефективної адаптації навчальних ресурсів до груп із різним рівнем комунікативної компетенції.

 
 
Lessons with tasteРеалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках англійської
Lessons with Taste
Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках англійської
 
Are you Error-Free?
Принципи корекції на уроках англійської мови
 1. Індивідуалізація навчання: врахування особливостей, нахилів та уподобань учнів для підвищення ефективності уроку.
 2. Принципи парної та групової роботи у різнорівневих класах.
 3. Дієві підходи до оцінювання результатів учнів.
 
 1. Типи помилок та підходи до їх виправлення.
 2. Відмінність підходів до корекції в усному та писемному мовленні.
 3. Практичні завдання з оптимальної корекції в класі.

 
Who’s in charge?
Інструктор чи фасілітатор: як змінюється роль вчителя на сучасному етапі навчання іноземної мови
 
Let’s get clear about CLIL!
Міжпредметні зв’язки на уроці англійської мови
 1. Розвиток навичок когнітивної діяльності учнів та навичок автономного навчання на уроках англійської.
 2. Надання інструкцій та керування діяльністю учнів на уроці.
 
 1. Методологічне підґрунтя та шляхи практичної реалізації принципу міжпредметних зв’язків.
 2. Соціокультурна компетенція як складова вивчення англійської на сучасному етапі.
 3. Переваги активного залучення широкого спектру знань як методу  когнітивного розвитку учнів.

 
ПІДГОТОВКА  до ЗНО
Exam Prep: Are You Ready?    
Екзамени на відмінно: стратегії ефективної підготовки учнів, типові проблеми та ефективні шляхи їх вирішення
 


Writing Workshop: How to Pass an Exam  
Ефективна підготовка учнів до ЗНО: Письмо  


Teaching Reading for Exams  
Розвиток навичок читання у середніх та старших класах при підготовці до тестування  


Teaching Vocabulary for Exams  
Різноманітні підходи до вивчення та запам’ятовування екзаменаційно-спрямованої лексики   


200 points: External testing strategies  
Алгоритм підготовки учнів випускних класів до складання ЗНО: практикум для старшокласників